Fem snabba 220519: Maria Högberg

Fem snabba: Maria Högberg om fem fördelar med MI i din kommunikation

”Jag älskar att hjälpa andra att utvecklas och växa som människor, att nå sina mål, eller att bara uppnå välbefinnande. Som utbildare, idrottsvetare, och sjuksköterska har jag ofta fått den möjligheten. När jag utbildar i presentationsteknik och motiverande samtal eller arbetar praktiskt i handledning, har jag ofta fått vara medresenär på mina kunders och patienters utvecklingsresor. Detta har varit, och är, fantastiskt.

Jag har arbetat med föreläsningar och utbildning i olika former i drygt 20 år. Under denna tid har jag alltid läst vidare och fördjupat mig. Min kombination med både ledarskap, sjuk- och friskvård, grupputbildningar och individuell coachning, har givit mig ett helhetstänk i mötet med människor.”

Från MariaHogberg.se